Nowe Lokale inwestycyjne
w Koszalinie od 126 447zł

Poznaj szczegóły inwestycji w Koszalinie i uzyskaj okazyjną ofertę
od naszego Opiekuna Klienta

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru

Współadministratorami Twoich danych osobowych są podmioty z Grupy FID.
Szczegóły dot. przetwarzania Twoich danych znajdziesz w Polityce Prywatności

X

Polityka Prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych:
(1) wszystkich osób odwiedzających oraz korzystających ze strony internetowej, dostępnej pod
adresem https://nowapocztowa.fidgroup.pl (“Strona”), (2) osób zapisanych do newslettera Strony,
jest Fid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. Anielin 1/98, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000878623, numer REGON: 3879580000, NIP: 5342633231, o kapitale zakładowym w wysokości: 10,000.00 złotych (“Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@fidgroup.pl
Wszelkie terminy pisane w niniejszej Polityce wielką literą przyjmują znaczenie nadane im w poszczególnych postanowieniach Polityki.
Przez “RODO” rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

(1)  osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:

–  zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

–  udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

–  profilowanie w celu analizy statystyk korzystania ze strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze Strony oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

(2)  osoby zapisane do newslettera Strony:

– wysyłanie informacji o aktualnej ofercie handlowej Administratora oraz innych informacji dotyczących Administratora i Strony (art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 10 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podanie Twoich danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do otrzymywania informacji zawartych w naszym newsletterze.

W przypadku:

– osób odwiedzających i korzystające ze Strony przetwarzamy: adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies, a w stosunku do osób, które zdecydują się skontaktować z Administratorem przetwarzamy: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, treść wiadomości do Administratora (wszelkie dane, które podasz nam w treści wiadomości);

osób zapisanych do newslettera Strony przetwarzamy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres:

(1)  osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:

–  informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się Strona, czyli przez 1 rok od momentu wizyty na Stronie;

(2)  osoby zapisane do newslettera Strony:

– dane niezbędne do wysyłania informacji zawartych w naszym newsletterze przetwarzamy do momentu wycofania Twojej zgody na jego otrzymywanie.

–  jeżeli zdecydujesz się na kontakt z nami, Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy;

4. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(1)  osoby odwiedzające i korzystające ze Strony:

–  dostawcy usług, systemów i wsparcia IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Strony oraz analizowania statystyk;

–  doradcy prawni i konsultanci obsługujący Administratora w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

(2)  osoby zapisane do newslettera Strony

–  dostawcy usług, systemów i wsparcia IT, które wykorzystujemy do prowadzenia Strony oraz analizowania statystyk;

–  doradcy prawni i konsultanci obsługujący Administratora w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.

Hosting Strony zapewnia zewnętrzny dostawca – SiteGround Spain S.L.. Firmie hostingowej mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe, które udostępniasz nam korzystając ze Strony.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. TWOJE PRAWA

Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

–  żądania dostępu do swoich danych osobowych,

–  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

–  w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): prawo do przenoszenia danych;

–  w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

–  w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

–  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e – mail: kontakt@fidgroup.pl.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE

Stosujemy różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych imarketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych narzędzi.

FACEBOOK PIXEL
Na Stronie korzystamy z Facebook Pixel. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii marketingowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji naszych działań, także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebooka. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć tutaj.

GOOGLE ANALYTICS
Na Stronie korzystamy również z Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony oraz do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć tutaj.

8. PLIKI COOKIES

Na Stronie korzystamy z technologii plików cookies („Ciasteczka”) i podobnych (np. pixel tags).

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

– pliki statystyczne i analityczne, które pozwalają nam zrozumieć jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie internetowej za pomocą zagregowanych i anonimowych informacji statystycznych;

– pliki marketingowe i remarketingowe, które pozwalają nam śledzić użytkowników naszej strony internetowej i reklamować nasze oferty online.

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

–  Google Chrome

–  Safari

–  Mozilla Firefox.

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na Stronie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji.